Nebojte se ptát

Nebojte se ptát

Jestliže do vašeho života zasáhlo onkologické onemocnění, věřte, že v takové situaci nejste sami. Informujte se o všem, co vás zajímá. K dispozici jsou vám lékaři, pacientské organizace a řada internetových portálů, například náš web Informace léčí.

Velice komplexním zdrojem informací je portál České onkologické společnosti www.linkos.cz 

 

Znejte svá práva v roli onkologického pacienta

Znejte svá práva v roli onkologického pacienta

V informacích spočívá síla. Znalost práv pacienta je vždy užitečná. Informujte se o svých možnostech, pokládejte správné otázky a získejte léčbu, na kterou máte právo. 

Více informací dále naleznete na odkazech: 

lpr.cz 

aifp.cz 

Vyhledejte si své léčebné centrum

Vyhledejte si své léčebné centrum

V České republice existuje síť specializovaných onkologických léčebných center, které svým pacientům poskytují tu nejkvalitnější léčbu. Poraďte se se svým lékařem a získejte více informací. Pod odkazem níže můžete zjistit, které centrum je vám nejblíže. 

Odborníci jsou zde, aby pomohli 

 

doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP a přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol odpovídá na otázky, které zajímají většinu pacientů.
doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Je lékařkou Onkologické kliniky VFN v Praze. Zeptali jsme se jí na řadu otázek týkajících se onkologie a způsobů, jakými by měli pacienti nejlépe řešit svůj stav.
MUDr. Michaela Fridrichová

MUDr. Michaela Fridrichová

Pracuje v oboru onkologie více než 20 let. Poslechněte si, jaké formy léčby jsou dnes pacientům k dispozici.
MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D.

MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D.

Přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Vás provede problematikou práv pacientů a systému zdravotní péče.

Příběhy pacientů

Téměř každý osobně zná někoho, kdo s rakovinou bojoval anebo stále bojuje. Příběhy nemocných mají díky pokrokům v léčbě stále častěji dobré vyústění. Seznamte se s takovými příběhy. 

Zaměřeno na onemocnění

Moderní onkologické léky

 

Co znamenají pojmy jako cílená léčba nebo imunoterapie?