Citace ikona

Informace léčí

Nádory krve

 

Nádory krevních buněk jsou značně heterogenní skupinou onemocnění, které nemají mnoho společných znaků, jen to, že postihují buňky červené (vzácně) a především bílé krevní řady. 

Jinak se projevují a léčí akutní leukemie, zcela jinak lymfomy, a ty se zase liší například od mnohočetného myelomu. Specifický bývá i věk, kdy se jednotlivé typy chorob objevují. Může to být od kojeneckého věku až po stáří. Odlišnosti jsou také v genetickém pozadí, které je u některých malignit zcela prokazatelné. U jiných zůstává příčina onemocnění zcela neznámá.  

 

Nejčastěji se vyskytující skupiny hematoonkologických onemocnění:  

  • Akutní leukémie (myeloidní, lymfatické)
  • Chronické leukémie (myeloidní, lymfatické)
  • Pravá polycytémie, primární trombocytemie, osteomyelofibróza (Ph-negativní myeloproliferativní onemocnění)
  • Mnohočetný myelom (+ primární amyloidóza)
  • Waldenströmova makroglobulinemie
  • Hodgkinův lymfom
  • Ne-hodgkinské lymfomy (B-buněčné, T-buněčné, z NK buněk, vlasatobuněčná leukémie) 

 

Četl jsem a rozumím
Provozovatelem těchto internetových stránek je AIFP, která coby správce osobních údajů na webu používá cookies v zájmu zvýšení uživatelského komfortu, za účelem analýzy návštěvnosti a přesnějšího doručování relevantního obsahu návštěvníkům. Více informací naleznete zde