Četl jsem a rozumím
Provozovatelem těchto internetových stránek je AIFP, která coby správce osobních údajů na webu používá cookies v zájmu zvýšení uživatelského komfortu, za účelem analýzy návštěvnosti a přesnějšího doručování relevantního obsahu návštěvníkům. Více informací naleznete zde
Citace ikona

Informace léčí

Nádory krve

 

Nádory krevních buněk jsou značně heterogenní skupinou onemocnění, které nemají mnoho společných znaků, jen to, že postihují buňky červené (vzácně) a především bílé krevní řady. 

Jinak se projevují a léčí akutní leukemie, zcela jinak lymfomy, a ty se zase liší například od mnohočetného myelomu. Specifický bývá i věk, kdy se jednotlivé typy chorob objevují. Může to být od kojeneckého věku až po stáří. Odlišnosti jsou také v genetickém pozadí, které je u některých malignit zcela prokazatelné. U jiných zůstává příčina onemocnění zcela neznámá.  

 

Nejčastěji se vyskytující skupiny hematoonkologických onemocnění:  

  • Akutní leukémie (myeloidní, lymfatické)
  • Chronické leukémie (myeloidní, lymfatické)
  • Pravá polycytémie, primární trombocytemie, osteomyelofibróza (Ph-negativní myeloproliferativní onemocnění)
  • Mnohočetný myelom (+ primární amyloidóza)
  • Waldenströmova makroglobulinemie
  • Hodgkinův lymfom
  • Ne-hodgkinské lymfomy (B-buněčné, T-buněčné, z NK buněk, vlasatobuněčná leukémie)