Citace ikona

Informace léčí

Nádory u dětí

 

Zhoubná onemocnění se nevyhýbají ani dětem, u nichž jsou ale nepoměrně vzácnější než u dospělých. Nádory u dětí tvoří asi jedno procento ze všech zhoubných onemocnění. 

Ročně postihnou asi 350 dětí. Jde o druhou nejčastější příčinu úmrtí v dětském věku, na prvním místě jsou úrazy. Léčba je však čím dál úspěšnější – vyléčí se více než 80 % dětí.

U dětí se stejně jako u dospělých vyskytují ložiskové (solidní) nádory a nádorová onemocnění krve. Ve srovnání s nádory u dospělých zpravidla jde o rychleji rostoucí nádory, rychleji se šíří (metastazují), ale jsou zároveň citlivější k léčbě. 

Příčina většiny zhoubných nádorů u dětí není známa, u části dětí může jít o genetickou dispozici. Dětským nádorům nelze efektivně předcházet. 

Leukémie tvoří asi 30 % všech dětských nádorů, 28 % činí nádory mozku a míchy a 11 % nádory lymfatického systému. U kojenců se vyskytují nádory jater, ledvin, oční sítnice a nádory nervové tkáně. Akutní leukémie mají vrchol výskytu v dětském věku mezi druhým a pátým rokem. V dospívání je zase častější nádor vycházející z lymfatického systému, tzv. Hodgkinův lymfom, u chlapců pak nádory varlat. 

Nádory mozku, kostí a měkkých tkání se vyskytují po celý dětský věk. U dětí se nádory mohou projevit příznaky, které vídáme u méně závažných diagnóz (horečka, bolest hlavy, zvracení, bledost, bolest, kulhání, hubnutí, krvácení, přítomnost atypické bulky apod.). Některé i velké nádory jsou zcela prosty příznaků, jindy se projeví až přítomnost metastáz (bolest). 

I u dětí platí, že variabilita příznaků je značná. Na rozdíl od dospělých však mají daleko větší šanci, že se zcela vyléčí.

U dětí a zejména dospívajících je vhodné před chemoterapií a radioterapií konzultovat s centry asistované reprodukce, jak zachovat budoucí plodnost – odběrem a následným zmražením vajíček, části vaječníků, spermií. 

Dětští onkologičtí pacienti a jejich rodiny vyžadují velmi citlivý přístup a psychologickou podporu.  

 

Četl jsem a rozumím
Provozovatelem těchto internetových stránek je AIFP, která coby správce osobních údajů na webu používá cookies v zájmu zvýšení uživatelského komfortu, za účelem analýzy návštěvnosti a přesnějšího doručování relevantního obsahu návštěvníkům. Více informací naleznete zde