Beru na vědomí
Webová stránka používá pouze funkční, krátkodobé soubory cookies pro správné fungování celého webu. 
Citace ikona

Informace léčí

Nebojte se zeptat... 

 

doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP a přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol odpovídá na otázky, které zajímají většinu pacientů.
doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Je lékařkou Onkologické kliniky VFN v Praze. Zeptali jsme se jí na řadu otázek týkajících se onkologie a způsobů, jakými by měli pacienti nejlépe řešit svůj stav.
MUDr. Michaela Fridrichová

MUDr. Michaela Fridrichová

Pracuje v oboru onkologie více než 20 let. Poslechněte si, jaké formy léčby jsou dnes pacientům k dispozici.
MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D.

MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D.

Přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Vás provede problematikou práv pacientů a systému zdravotní péče.